Ford Escort '86 Courrier (AVF) Ford Escort '86 Courrier (AVF) - 1.3
60 коня - бензин
02.1986 - 07.1990
ИнформацияИнформация за автомобила
Технически характеристикиТехнически характеристики
Общи данни Общи данни
Запалителна система Запалителна система
Система за гориво Система за гориво
Контролни стойности за изгорелите газове Контролни стойности за изгорелите газове
Консумативи Консумативи
Общи данни
Общи сведения основни стойности
Вид на управлението на двигателя
Ангренажна верига
Обороти при макс. мощност
5000 1/min
Обороти при макс. въртящ момент
3000 1/min
Максимален въртящ момент
Двигател JBB
101 Nm
Максимален въртящ момент
Двигател JLA
100 Nm
Максимален въртящ момент
Двигател JLB
100 Nm
Ход
75,48 мм
Вътрешен диаметър на цилиндъра
73,96 мм
Вентили за един цилиндър
2
Луфт на вентила - всмукателен клапан
Двигател JBB
0,20 - 0,25 мм
студено
Луфт на вентила - всмукателен клапан
Двигател JLA
0,25 мм
студено
Луфт на вентила - всмукателен клапан
Двигател JLB
0,25 мм
студено
Луфт на вентила - изпускателен клапан
Двигател JBB
0,30 - 0,35 мм
студено
Луфт на вентила - изпускателен клапан
Двигател JLA
0,60 мм
студено
Луфт на вентила - изпускателен клапан
Двигател JLB
0,60 мм
студено
Ъгъл на гнездото на вентила - всмукателен клапан
45°
Ъгъл на гнездото на вентила - изпускателен клапан
45°
Диаметър на стъблото на вентила - всмукателен клапан
7,025 - 7,043 мм
Диаметър на стъблото на вентила - изпускателен клапан
6,999 - 7,017 мм
Последователност на запалване
1-2-4-3
Налягане при сгъстяване
12,2 - 14,3 bar
Степен на сгъстяване
9,50 :1
Запалителна система
Запалителна система стойности
Момент на запалване
Двигател JBB
-7°00'±2°00' - преди ГМТ + след ГМТ
Момент на запалване
Двигател JLA
-2°00'±2°00' - преди ГМТ + след ГМТ
Момент на запалване
Двигател JLB
-2°00'±2°00' - преди ГМТ + след ГМТ
Система за гориво
Система за гориво общи сведения
Вид на моторното гориво
OTTO 95 ROZ
Обработка на сместа обозначение
Карбуратор
Обработка на сместа производител
Двигател JBB
Weber
Обработка на сместа производител
Двигател JLA
Motorcraft
Обработка на сместа производител
Двигател JLB
Motorcraft
Обработка на сместа тип
Двигател JBB
2 V
Обработка на сместа тип
Двигател JLA
VV
Обработка на сместа тип
Двигател JLB
VV
Контролни стойности за изгорелите газове
Общи стойности, съществени за изгорелите газове
Обороти на празен ход при скоростната кутия
Двигател JBB
700 - 800 1/min
Обороти на празен ход при скоростната кутия
Двигател JLA
750 - 850 1/min
Обороти на празен ход при скоростната кутия
Двигател JLB
750 - 850 1/min
Минимална температура на моторното масло при AU
80 °C
Стойности за изгорелите газове бензин
Момент на запалване
Двигател JBB
-7°00'±2°00' - преди ГМТ + след ГМТ
Момент на запалване
Двигател JLA
-2°00'±2°00' - преди ГМТ + след ГМТ
Момент на запалване
Двигател JLB
-2°00'±2°00' - преди ГМТ + след ГМТ
Съдържание на CO-при празен ход
Двигател JBB
0,50 - 1,50 %
Съдържание на CO-при празен ход
Двигател JLA
1,00 - 2,00 %
Съдържание на CO-при празен ход
Двигател JLB
1,00 - 2,00 %
Максимално съдържание на HC-при празен ход
300 ppm
Консумативи
Количество запълващи вещества и спецификации
Двигателно масло с филтър
3,25 литра
Вискозност моторно масло
WSS-M2C912-A1
SAE 5W-30
Спецификация двигателно масло
WSS-M2C912-A1
Масло за скоростната кутия
с предвателната кутия 4-ход
2,80 литра
Масло за скоростната кутия
с предвателната кутия 5-ход
3,10 литра
Спецификация масло за скоростна кутия
API GL4 SAE 80W
Спецификация масло за сервоуправлението
SQM-2C9010-A
Антифриз
7,10 литра
Спецификация охладителна течност
WSS-M97B44-D