Двигател
kW
Коне
Гориво
Шаси
Година
Код
180 kW
245 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681D
185 kW
251 коня
дизел
05.1999 - 11.2004
8460.41 T
180 kW
245 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681D
221 kW
301 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8460.41C.
221 kW
301 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8460.41C.
221 kW
301 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8460.41C.
228 kW
310 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681B
228 kW
310 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681B
228 kW
310 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681B
228 kW
310 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681B
254 kW
345 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8460.41K.
254 kW
345 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8460.41K. TCA
254 kW
345 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8460.41K.
259 kW
352 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681A
272 kW
370 коня
дизел
01.2000 - 11.2004
8210.42K(TCA)
272 kW
370 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42K.
272 kW
370 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42K.
272 kW
370 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42K(TCA)
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L.
309 kW
420 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42L., 8210.42L(TCA)
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L., 8210.42L(TCA)
324 kW
440 коня
дизел
09.2000 - 11.2004
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
09.2000 - 11.2004
F3BE0681C
345 kW
470 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42M. TCA
228 kW
310 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
F2BE0681B
221 kW
301 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8460.41C.
221 kW
301 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8460.41C., 8460.41C. TCA
228 kW
310 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681B
228 kW
310 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681B
228 kW
310 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
F2BE0681B
254 kW
345 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8460.41K.
254 kW
345 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8460.41K., 8460.41K. TCA
254 kW
345 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8460.41K.
254 kW
345 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8460.41K., 8460.41K. TCA
259 kW
352 коня
дизел
01.2000 - 11.2004
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
01.2000 - 11.2004
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681A
272 kW
370 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42K.
272 kW
370 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42K., 8210.42K(TCA)
272 kW
370 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42K.
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
309 kW
420 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42L(TCA)
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L.
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L., 8210.42L(TCA)
324 kW
440 коня
дизел
01.2000 - 11.2004
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
345 kW
469 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42M. TCA
345 kW
469 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42M. TCA
254 kW
345 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8460.41K., 8460.41K. TCA
254 kW
345 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8460.41K.
259 kW
352 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
09.1999 - 11.2004
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F2BE0681A
272 kW
370 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42K., 8210.42K(TCA)
272 kW
370 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42K.
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
309 kW
420 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42L., 8210.42L(TCA)
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L.
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
254 kW
345 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8460.41K., 8460.41K. TCA
254 kW
345 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8460.41K.
254 kW
345 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8460.41K., 8460.41K. TCA
259 kW
352 коня
дизел
01.2000 - 11.2004
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
01.2000 - 11.2004
F2BE0681A
272 kW
370 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42K., 8210.42K(TCA)
272 kW
370 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42K.
272 kW
370 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42K., 8210.42K(TCA)
272 kW
370 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42K.
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L.
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L., 8210.42L(TCA)
309 kW
420 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42L., 8210.42L(TCA)
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L.
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
345 kW
470 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42M. TCA
345 kW
470 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42M. TCA
254 kW
345 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8460.41K., 8460.41K. TCA
259 kW
352 коня
дизел
01.2000 - 11.2004
F2BE0681A
272 kW
370 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42K., 8210.42K(TCA)
272 kW
370 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42K., 8210.42K(TCA)
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L., 8210.42L(TCA)
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L., 8210.42L(TCA)
259 kW
352 коня
дизел
01.2000 - 11.2004
F2BE0681A
272 kW
370 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42K(TCA)
272 kW
370 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42K.
272 kW
370 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42K(TCA)
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
309 kW
420 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42L(TCA)
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L.
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L., 8210.42L(TCA)
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
345 kW
470 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42M. TCA
345 kW
470 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42M. TCA
254 kW
345 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8460.41K., 8460.41K. TCA
272 kW
370 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42K., 8210.42K(TCA)
279 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L., 8210.42L(TCA)
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
345 kW
470 коня
дизел
11.1999 - 11.2004
8210.42M. TCA
272 kW
370 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42K., 8210.42K(TCA)
272 kW
370 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42K., 8210.42K(TCA)
279 kW
380 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681G
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L., 8210.42L(TCA)
309 kW
420 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42L., 8210.42L(TCA)
324 kW
440 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681C
345 kW
469 коня
дизел
01.1993 - 11.2004
8210.42M. TCA
354 kW
480 коня
дизел
01.2001 - 11.2004
F3BE0681E

Датчик ABS за Iveco Eurotrakker - VDO, ATE, Meat & Doria, Delphi, Huco - онлайн магазин

Ако не намирате определена част за вашият автомобил или категорията е все още празна, моля да ни извините. Обадете се по телефона, пишете на нашият онлайн чат или попълнете нашата форма за обратна връзка за конкретно запитване за каквато и да е част.
Полетата с (*) са задължителни.