Двигател
kW
Коне
Гориво
Шаси
Година
Код
200 kW
272 коня
дизел
от 04.2004
F2BE0681F
200 kW
272 коня
дизел
от 06.2003
F2BE0681C, F2BE0681F
218 kW
296 коня
дизел
от 04.2004
F2BE0681E
218 kW
296 коня
дизел
от 06.2003
F2BE0681B, F2BE3681C, F2BE0681E
228 kW
310 коня
дизел
от 04.2004
F2BE3681C
228 kW
310 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/310
243 kW
330 коня
дизел
от 12.2006
F2BE3681B
243 kW
330 коня
дизел
от 05.2007
F2BE3681B
243 kW
330 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/330
259 kW
352 коня
дизел
от 04.2004
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
от 06.2003
F2BE0681A, F2BE3681A
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2007
F2BE3681A
265 kW
360 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/360
294 kW
400 коня
дизел
от 03.2003
F3AE0681B, F3AE0681H
294 kW
400 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/400
309 kW
420 коня
дизел
от 07.2006
F3AE3681B, F3AE3681D
309 kW
420 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/420
316 kW
430 коня
дизел
от 06.2003
F3AE0681D
331 kW
450 коня
дизел
от 12.2006
F3AE3681A
331 kW
450 коня
дизел
от 01.2013
F3AE3681Y
338 kW
460 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/460
353 kW
480 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/480
200 kW
272 коня
бензин
от 01.2008
F2B CNG, F2GE0682A, F2BE0641
200 kW
272 коня
дизел
от 04.2004
F2BE0681F
220 kW
299 коня
бензин
от 01.2013
F2GE0682A, F2BE0641
218 kW
296 коня
дизел
от 04.2004
F2BE0681E
218 kW
296 коня
дизел
от 10.2005
F2BE0681E
228 kW
310 коня
дизел
от 04.2004
F2BE3681C
228 kW
310 коня
дизел
от 06.2003
F2BE0681B, F2BE3681C
228 kW
310 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/310
228 kW
310 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/310
243 kW
330 коня
дизел
от 12.2006
F2BE3681B
243 kW
330 коня
дизел
от 12.2006
F2BE3681B
243 kW
330 коня
дизел
от 06.2007
F2BE3681B
243 kW
330 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/330
243 kW
330 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/330
259 kW
352 коня
дизел
от 04.2004
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
от 06.2003
F2BE0681A, F2BE3681A
265 kW
360 коня
дизел
от 07.2007
F2BE3681A
265 kW
360 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/360
265 kW
360 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/360
294 kW
400 коня
дизел
от 06.2003
F3AE0681B, F3AE0681H
294 kW
400 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/400
294 kW
400 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/400
310 kW
422 коня
дизел
от 12.2006
F3AE3681B
310 kW
422 коня
дизел
от 12.2006
F3AE3681B
309 kW
420 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/420
310 kW
422 коня
дизел
от 05.2007
F3AE3681B
309 kW
420 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/420
316 kW
430 коня
дизел
от 06.2003
F3AE0681D
331 kW
450 коня
дизел
от 12.2006
F3AE3681A
331 kW
450 коня
дизел
от 05.2007
F3AE3681A
338 kW
460 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/460
338 kW
460 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/460
353 kW
480 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/480
353 kW
480 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/480
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2007
F3BE0681J
265 kW
360 коня
дизел
от 01.2013
F2BE3681A
310 kW
422 коня
дизел
от 05.2007
F3AE3681D
331 kW
450 коня
дизел
от 05.2007
F3AE3681A
228 kW
310 коня
дизел
от 06.2003
F2BE0681B
243 kW
330 коня
дизел
от 12.2006
F2BE3681B
259 kW
352 коня
дизел
от 06.2003
F2BE0681A, F2BE3681A
294 kW
400 коня
дизел
от 03.2003
F3AE0681B, F3AE0681H
294 kW
400 коня
дизел
от 06.2003
F3AE0681B
294 kW
400 коня
дизел
от 06.2003
F3AE0681B, F3AE0681H
310 kW
422 коня
дизел
от 04.2006
F3AE3681B, F3AE3681D
309 kW
420 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/420
309 kW
420 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/420
316 kW
430 коня
дизел
от 06.2003
F3AE0681D
316 kW
430 коня
дизел
от 06.2003
F3AE0681D
331 kW
450 коня
дизел
от 12.2006
F3AE3681A
338 kW
460 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/460
338 kW
460 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/460
353 kW
480 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/480
353 kW
480 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/480
294 kW
400 коня
дизел
от 02.2002
F3AE0681B, F3AE0681H
316 kW
430 коня
дизел
от 02.2002
F3AE0681D
331 kW
450 коня
дизел
от 12.2006
F3AE3681A
353 kW
480 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681E
368 kW
500 коня
дизел
от 12.2006
F3B3681B, F3HFE611/500
294 kW
400 коня
дизел
от 05.2005
F3AE0681B
294 kW
400 коня
дизел
от 02.2002
F3AE0681B, F3AE0681H
316 kW
430 коня
дизел
от 05.2005
F3AE0681D
316 kW
430 коня
дизел
от 02.2002
F3AE0681D
353 kW
480 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681E
353 kW
480 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681E
368 kW
500 коня
дизел
от 07.2006
F3B3681B, F3HFE611/500
368 kW
500 коня
дизел
от 12.2006
F3B3681B, F3HFE611/500
368 kW
500 коня
дизел
от 12.2006
F3B3681B, F3HFE611/500
397 kW
540 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681A
397 kW
540 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681A
397 kW
540 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681A
412 kW
560 коня
дизел
от 07.2006
F3B3681A, F3HFE611/560
412 kW
560 коня
дизел
от 12.2006
F3B3681A, F3HFE611/560
412 kW
560 коня
дизел
от 12.2006
F3B3681A, F3HFE611/560
368 kW
500 коня
дизел
от 05.2007
F3B3681B
294 kW
400 коня
дизел
от 02.2002
F3AE0681H
294 kW
400 коня
дизел
от 02.2002
F3AE0681B
294 kW
400 коня
дизел
от 02.2002
F3AE0681B, F3AE0681H
310 kW
420 коня
дизел
от 07.2006
F3AE3681B
310 kW
420 коня
дизел
от 05.2006
F3AE3681B, F3AE3681D
310 kW
422 коня
дизел
от 12.2006
F3AE3681B
316 kW
430 коня
дизел
от 02.2002
F3AE0681D
316 kW
430 коня
дизел
от 02.2002
F3AE0681D
331 kW
450 коня
дизел
от 12.2006
F3AE3681A
331 kW
450 коня
дизел
от 12.2006
F3AE3681A
331 kW
450 коня
дизел
от 12.2006
F3AE3681A
338 kW
460 коня
дизел
от 12.2009
353 kW
480 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681E
353 kW
480 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681E
353 kW
480 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681E
353 kW
480 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681E
368 kW
500 коня
дизел
от 07.2006
F3B3681B, F3HFE611/500
368 kW
500 коня
дизел
от 12.2006
F3B3681B, F3HFE611/500
368 kW
500 коня
дизел
от 12.2006
F3B3681B
368 kW
500 коня
дизел
от 12.2006
F3B3681B, F3HFE611/500
397 kW
540 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681A
397 kW
540 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681A
397 kW
540 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681A
397 kW
540 коня
дизел
от 02.2002
F3BE0681A
412 kW
560 коня
дизел
от 07.2006
F3B3681A, F3HFE611/560
412 kW
560 коня
дизел
от 05.2006
F3B3681A, F3HFE611/560
412 kW
560 коня
дизел
от 12.2006
F3B3681A
412 kW
560 коня
дизел
от 12.2006
F3B3681A, F3HFE611/560
243 kW
330 коня
бензин
от 01.2013
F2GE0682A, F2BE0641
310 kW
420 коня
дизел
от 07.2006
F3AE3681B
316 kW
430 коня
дизел
от 06.2003
F3AE0681D
316 kW
430 коня
дизел
от 06.2003
F3AE0681D
331 kW
450 коня
дизел
от 07.2006
F3AE3681A
338 kW
460 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/460
353 kW
480 коня
дизел
от 01.2013
F3GFE611/480
353 kW
480 коня
дизел
от 10.2004
F3BE0681E
397 kW
540 коня
дизел
от 10.2004
F3BE0681A

Датчик ABS за Iveco Stralis - VDO, ATE, Meat & Doria, Delphi, Huco - онлайн магазин

Ако не намирате определена част за вашият автомобил или категорията е все още празна, моля да ни извините. Обадете се по телефона, пишете на нашият онлайн чат или попълнете нашата форма за обратна връзка за конкретно запитване за каквато и да е част.
Полетата с (*) са задължителни.