Двигател
kW
Коне
Гориво
Шаси
Година
Код
198 kW
269 коня
дизел
от 06.1994
D 2865 LF22
170 kW
231 коня
бензин
от 03.2000
E 2866 DF 01
170 kW
231 коня
бензин
от 03.2000
E 2866 DF 01
198 kW
269 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF22
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
228 kW
310 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF34
228 kW
310 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF34
228 kW
310 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF34
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
265 kW
360 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF35
265 kW
360 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF35
265 kW
360 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF35
265 kW
360 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF35
265 kW
360 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF35
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
301 kW
409 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF31
301 kW
409 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF31
301 kW
409 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF31
301 kW
409 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF31
301 kW
409 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF31
301 kW
409 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF31
309 kW
420 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 06.1998
D 2876 LF 06
338 kW
460 коня
дизел
от 06.1998
D 2876 LF 06
338 kW
460 коня
дизел
от 06.1998
D 2876 LF 06
338 kW
460 коня
дизел
от 06.1998
D 2876 LF 06
338 kW
460 коня
дизел
от 06.1998
D 2876 LF 06
338 kW
460 коня
дизел
от 06.1998
D 2876 LF 06
441 kW
600 коня
дизел
от 04.1996
D 2840 LF20
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
198 kW
269 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF22
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF24
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
272 kW
370 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF21
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
309 kW
420 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF22
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
170 kW
231 коня
бензин
от 03.2000
170 kW
231 коня
бензин
от 09.1996
E 2866 DF 01
198 kW
269 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF22
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF23
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF23
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF23
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF23
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF23
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF23
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF24
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF24
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF24
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF24
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF24
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF24
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF24
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF24
272 kW
370 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF21
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF25
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF25
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF25
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF25
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF25
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF25
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF25
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF25
309 kW
420 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF22
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
D 2876 LF 03
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
D 2876 LF 03
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
D 2876 LF 03
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
D 2876 LF 03
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
D 2876 LF 03
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
D 2876 LF 03
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
D 2876 LF 03
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
D 2876 LF 03
441 kW
600 коня
дизел
от 06.1996
D 2840 LF20
441 kW
600 коня
дизел
от 06.1996
D 2840 LF20
441 kW
600 коня
дизел
от 06.1996
D 2840 LF20
441 kW
600 коня
дизел
от 04.2000
198 kW
269 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF22
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
213 kW
290 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF20, D 2865 LF24
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF23
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
228 kW
310 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF24
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
265 kW
360 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF24
272 kW
370 коня
дизел
от 07.2000
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
294 kW
400 коня
дизел
от 07.2000
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF25
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF25
309 kW
420 коня
дизел
от 07.2000
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
338 kW
460 коня
дизел
от 07.2000
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
D 2876 LF 03
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 06
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 06
338 kW
460 коня
дизел
от 06.1998
D 2876 LF 03
441 kW
600 коня
дизел
от 01.1996
D 2840 LF20
441 kW
600 коня
дизел
от 01.1996
D 2840 LF20
441 kW
600 коня
дизел
от 04.2000
441 kW
600 коня
дизел
от 04.2000
213 kW
290 коня
дизел
от 08.1995
D 2865 LF24
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF23
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF23
228 kW
310 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF23
250 kW
340 коня
дизел
от 08.1995
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 08.1995
D 2865 LF21
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF24
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF24
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF24
294 kW
400 коня
дизел
от 08.1995
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 08.1995
D 2866 LF20
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF25
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF25
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF25
338 kW
460 коня
дизел
от 08.1995
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 08.1995
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
D 2876 LF 03
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
D 2876 LF 03
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
D 2876 LF 03
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
235 kW
320 коня
дизел
01.1994 - 12.1995
D 2865 LF23
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF21
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
272 kW
370 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF21
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
309 kW
420 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF22
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
441 kW
600 коня
дизел
от 06.1996
D 2840 LF20
441 kW
600 коня
дизел
от 06.1996
D 2840 LF20
441 kW
600 коня
дизел
от 06.1996
D 2840 LF20
441 kW
600 коня
дизел
от 06.1996
D 2840 LF20
441 kW
600 коня
дизел
от 04.2000
441 kW
600 коня
дизел
от 04.2000
228 kW
310 коня
дизел
от 03.2002
250 kW
340 коня
дизел
от 08.1995
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 08.1995
D 2865 LF21
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF24
265 kW
360 коня
дизел
от 03.2002
D 2866 LF24
265 kW
360 коня
дизел
от 03.2002
D 2866 LF24
272 kW
370 коня
дизел
от 05.2001
272 kW
370 коня
дизел
от 03.2002
294 kW
400 коня
дизел
от 08.1995
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 03.2002
D 2866 LF20
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
D 2866 LF25
301 kW
409 коня
дизел
от 03.2002
D 2866 LF25
301 kW
409 коня
дизел
от 03.2002
D 2866 LF25
309 kW
420 коня
дизел
от 05.2001
309 kW
420 коня
дизел
от 03.2002
338 kW
460 коня
дизел
от 08.1995
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 08.1995
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
D 2876 LF 03
338 kW
460 коня
дизел
от 03.2002
D 2876 LF 03
338 kW
460 коня
дизел
от 03.2002
D 2876 LF 03
301 kW
409 коня
дизел
от 06.1998
D 2866 LF25
338 kW
460 коня
дизел
от 06.1998
D 2876 LF 03
198 kW
269 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF22
198 kW
269 коня
дизел
от 01.1994
D 2865 LF22
272 kW
370 коня
дизел
от 05.2001
272 kW
370 коня
дизел
от 05.2001
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 01.1994
D 2866 LF20
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
309 kW
420 коня
дизел
от 05.2001
309 kW
420 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 01.1994
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
338 kW
460 коня
дизел
от 05.2001
250 kW
340 коня
дизел
от 08.1995
D 2865 LF21
250 kW
340 коня
дизел
от 08.1995
D 2865 LF21
265 kW
360 коня
дизел
от 05.2001
265 kW
360 коня
дизел
от 03.2002
272 kW
370 коня
дизел
от 05.2001
272 kW
370 коня
дизел
от 03.2002
294 kW
400 коня
дизел
от 08.1995
D 2866 LF20
294 kW
400 коня
дизел
от 08.1995
D 2866 LF20
301 kW
409 коня
дизел
от 05.2001
301 kW
409 коня
дизел
от 03.2002
309 kW
420 коня
дизел
от 05.2001
309 kW
420 коня
дизел
от 03.2002
338 kW
460 коня
дизел
от 08.1995
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 08.1995
D 2876 LF 02
338 kW
460 коня
дизел
от 06.1998
D 2876 LF 06
338 kW
460 коня
дизел
от 03.2002

Датчик ABS за MAN F 2000 - VDO, ATE, Meat & Doria, Delphi, Huco - онлайн магазин

Ако не намирате определена част за вашият автомобил или категорията е все още празна, моля да ни извините. Обадете се по телефона, пишете на нашият онлайн чат или попълнете нашата форма за обратна връзка за конкретно запитване за каквато и да е част.
Полетата с (*) са задължителни.