Двигател
kW
Коне
Гориво
Шаси
Година
Код
105 kW
143 коня
дизел
от 01.1991
8060.25R.4200 LTC
105 kW
143 коня
дизел
от 01.1991
8060.25R.4200 LTC, 8060.45R.5000, 8060.45R.5001, 8060.45R.5003, 8060.45R.5005
125 kW
170 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481A
125 kW
170 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481A, F4AE3481B
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1991
8060.25V.4000
130 kW
177 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481B
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E, F4AE0681D
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E, F4AE3681C
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1991
8060.25V.4000
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D, F4AE3681B
152 kW
207 коня
дизел
от 01.1991
8060.45.4100 TCA, 8060.45.4180
160 kW
218 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681B
160 kW
218 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681B
160 kW
217 коня
дизел
от 05.2006
F4AE3681B
160 kW
217 коня
дизел
от 05.2006
F4AE3681B
185 kW
251 коня
дизел
от 05.2006
F4AE3681D
185 kW
251 коня
дизел
от 05.2006
F4AE3681D
105 kW
143 коня
дизел
от 01.1991
8060.25R.4280, 8060.25R.4200
105 kW
143 коня
дизел
от 01.1992
8060.25R.4280
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1992
8060.25V.4080
134 kW
182 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481A
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E, F4AE0681D
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1992
8060.25V.4080, 8060.45B.5100
147 kW
200 коня
бензин
от 09.2006
F4BE0611A
152 kW
207 коня
дизел
от 01.1992
8060.45B.5100
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D, F4AE3681B, F4AE0681C
160 kW
218 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681B
167 kW
227 коня
дизел
от 01.1992
8060.45.6090, 8060.45S.6800, 8060.45S.7200
176 kW
240 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681B
176 kW
240 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681B, F4AE3681D
185 kW
252 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681D
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A, F4AE3681E
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A, F4AE3681E
125 kW
170 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481A, F4AE3481A
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D, F4AE3681B, F4AE0681C
105 kW
143 коня
дизел
от 01.1994
8060.25R.4280
105 kW
143 коня
дизел
от 01.1994
8060.25R.4280
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1992
8060.25V.4080
134 kW
182 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481A
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1992
8060.25V.4080
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E, F4AE0681D
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D, F4AE0681C
167 kW
227 коня
дизел
от 01.1992
8060.45.6090, 8060.45S.6000
176 kW
240 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681B
185 kW
252 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681D
185 kW
252 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681D
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1997
8060.25V.4800
130 kW
177 коня
дизел
01.1993 - 12.1996
8060.25V.4800
152 kW
207 коня
дизел
от 01.1991
8060.45
167 kW
227 коня
дизел
от 01.1997
8060.45S TCA
167 kW
227 коня
дизел
01.1993 - 12.1996
8060.45S TCA
134 kW
181 коня
дизел
от 05.2005
F4AE0681E
134 kW
182 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481A
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E
134 kW
181 коня
дизел
от 05.2005
F4AE0681E
154 kW
209 коня
дизел
от 05.2005
F4AE0681D
154 kW
209 коня
дизел
от 03.2005
F4AE0681D, F4AE0681C
160 kW
218 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681B
176 kW
240 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681B
176 kW
240 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681B
185 kW
251 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681D
185 kW
251 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681D
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681E, F4AE0681A
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681E, F4AE0681A
205 kW
279 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681E
105 kW
143 коня
дизел
01.1992 - 12.1996
8060.25R.4280
105 kW
143 коня
дизел
01.1992 - 12.1996
8060.25R.4280
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1992
8060.25V.4080, 8060.25V.4000
134 kW
182 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481A
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1992
8060.25V.4080, 8060.25V.4000, 8060.45B
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D, F4AE0681C
160 kW
217 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681B
167 kW
227 коня
дизел
от 01.1992
8060.45.6090, 8060.45S.6800
176 kW
240 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681B
176 kW
240 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681B, F4AE3681D
185 kW
252 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681D
185 kW
252 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681D
185 kW
252 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681D
196 kW
267 коня
дизел
от 01.1992
8360.46.417 TCA
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A, F4AE3681E
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A, F4AE3681E
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681E
205 kW
279 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681E
220 kW
299 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681A, F4AE0681A
220 kW
299 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681A, F4AE0681A
134 kW
182 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481A
134 kW
182 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481A
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D, F4AE0681C
160 kW
218 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681B
160 kW
218 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681B
176 kW
239 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681B
185 kW
252 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681D
185 kW
252 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681D
205 kW
279 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681E
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A, F4AE3681E
220 kW
299 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681A, F4AE0681A
220 kW
299 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681A, F4AE0681A
105 kW
143 коня
дизел
12.1991 - 07.2000
8060.25R.4280
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1994
8060.25V.4800
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1994
8060.25V.4800
167 kW
227 коня
дизел
от 01.1994
8060.45S TCA
167 kW
227 коня
дизел
от 01.1994
8060.45S TCA
196 kW
267 коня
дизел
от 01.1994
8360.46.417 TCA
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D
152 kW
207 коня
дизел
от 01.1991
8060.45.4100 TCA
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D, F4AE0681C
160 kW
218 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681B
176 kW
240 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681B
176 kW
240 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681B, F4AE3681D
185 kW
252 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681D
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A, F4AE3681E
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A, F4AE3681E
220 kW
299 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681A, F4AE0681A
220 kW
299 коня
дизел
от 08.2006
F4AE3681A, F4AE0681A
185 kW
252 коня
дизел
от 05.2008
F4AE3681D
205 kW
279 коня
дизел
от 05.2008
F4AE3681E
220 kW
299 коня
дизел
от 05.2008
F4AE3681A
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2006
F4AE0681A
185 kW
251 коня
дизел
от 05.2009
F4AE3681D
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2006
F4AE0681A
220 kW
299 коня
дизел
от 02.2008
F4AE3681A
167 kW
227 коня
дизел
от 01.1992
8060.45S.6000, 8060.45S TCA
167 kW
227 коня
дизел
от 01.1992
8060.45S TCA
167 kW
227 коня
дизел
от 01.1992
8060.45S.6000, 8060.45S TCA
196 kW
267 коня
дизел
от 09.2000
8360.46.417, 8360.46.417 TCA
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A
167 kW
227 коня
дизел
от 01.1992
8060.45S.6000
167 kW
227 коня
дизел
от 01.2009
8060.45S.6000, 8060.45S TCA
196 kW
267 коня
дизел
от 01.1992
8360.46.417
196 kW
267 коня
дизел
от 01.1992
8360.46.417, 8360.46.417 TCA
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A
202 kW
275 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681A
75 kW
102 коня
дизел
01.1991 - 08.1996
8040.25B.4200
85 kW
116 коня
дизел
01.1991 - 12.1996
8040.25X.4000
95 kW
130 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481D
95 kW
130 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481D
100 kW
136 коня
дизел
01.1991 - 12.1996
8040.45.4000
103 kW
140 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481C
103 kW
140 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481C
100 kW
136 коня
дизел
от 01.1991
8040.45.4000
110 kW
149 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481C
110 kW
149 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481C
118 kW
160 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481D
118 kW
160 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481D
75 kW
102 коня
дизел
01.1991 - 12.1996
8040.25B.4200
75 kW
102 коня
дизел
01.1991 - 12.1996
8040.25B.4200
85 kW
116 коня
дизел
01.1991 - 12.2000
8040.25X.4000
85 kW
116 коня
дизел
от 01.1991
8040.25X.4000
95 kW
130 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481D
95 kW
130 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481D
100 kW
136 коня
дизел
01.1991 - 12.2000
8040.45.4000
103 kW
140 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481C
103 kW
140 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481C
100 kW
136 коня
дизел
01.1991 - 12.2000
8040.45.4000
110 kW
149 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481C
118 kW
160 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481D
118 kW
160 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481D
110 kW
149 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481C
85 kW
116 коня
дизел
от 01.1997
8040.25X.4000
85 kW
116 коня
дизел
01.1991 - 12.2000
8040.25X.4000
95 kW
130 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481D
95 kW
130 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481D
100 kW
136 коня
дизел
от 01.1997
8040.45.4000, 8040.45.4180
103 kW
140 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481C
103 kW
140 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481C
100 kW
136 коня
дизел
от 01.1991
8040.45.4000, 8040.45.4180
105 kW
143 коня
дизел
01.1991 - 09.2000
8060.25R.4200 LTC
110 kW
149 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481C
110 kW
149 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481C
105 kW
143 коня
дизел
01.1991 - 09.2000
8060.25R.4200 LTC
118 kW
160 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481D
118 kW
160 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481D
125 kW
170 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481A, F4AE3481B
125 kW
170 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481A, F4AE3481B
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E, F4AE0681D
105 kW
143 коня
дизел
от 01.1991
8060.25R.4200 LTC
105 kW
143 коня
дизел
от 01.1991
8060.25R.4200 LTC
105 kW
143 коня
дизел
от 01.1991
8060.25R.4200 LTC
125 kW
170 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481A, F4AE3481B
125 kW
170 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481A, F4AE3481B
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1991
8060.25V.4000
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1991
8060.25V.4000
130 kW
177 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481B
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E, F4AE0681D
130 kW
177 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481B
130 kW
177 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481B
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1991
8060.25V.4000
130 kW
177 коня
дизел
от 01.1991
8060.25V.4000
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D, F4AE3681B
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D, F4AE3681B
152 kW
207 коня
дизел
от 01.1991
8060.45.4100 TCA, 8060.45.4180
152 kW
207 коня
дизел
от 01.1991
8060.45.4100 TCA, 8060.45.4180
160 kW
218 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681B
110 kW
149 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481C
118 kW
160 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481D
125 kW
170 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481A
130 kW
177 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3481B
125 kW
170 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481A
125 kW
170 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0481A, F4AE3481B
134 kW
181 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E
130 kW
177 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681E
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D
154 kW
209 коня
дизел
от 09.2000
F4AE0681D, F4AE3681B
160 kW
218 коня
дизел
от 09.2006
F4AE3681B
105 kW
143 коня
дизел
от 11.1993
8060.25R.4750, 8060.25R.4755, 8060.25R.4760, 8060.25R.4764, 8060.45R.5050, 8060.45R.5051
152 kW
207 коня
дизел
от 11.1993
8060.45.4700, 8060.45.4702, 8060.45.4704, 8060.45.4706, 8060.45.4708, 8060.45.5250, 8060.45.5251, 8060.45.5255

Накладки за Iveco Eurocargo - ATE, Textar, TRW, Delphi, Brembo, Bosch, Ferodo - онлайн магазин

Ако не намирате определена част за вашият автомобил или категорията е все още празна, моля да ни извините. Обадете се по телефона, пишете на нашият онлайн чат или попълнете нашата форма за обратна връзка за конкретно запитване за каквато и да е част.
Полетата с (*) са задължителни.