Двигател
kW
Коне
Гориво
Шаси
Година
Код
200 kW
272 коня
дизел
от 06.2005
F2BE0681F
200 kW
272 коня
дизел
от 06.2005
F2BE0681F
228 kW
310 коня
дизел
от 06.2005
F2BE0681B, F2BE3681C
228 kW
310 коня
дизел
от 10.2004
F2BE0681B
228 kW
310 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/310
228 kW
310 коня
дизел
от 10.2004
F2BE0681B
228 kW
310 коня
дизел
от 10.2004
F2BE0681B
243 kW
330 коня
дизел
от 03.2006
F2BE3681B
243 kW
330 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/330
243 kW
330 коня
дизел
от 03.2006
F2BE3681B
243 kW
330 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/330
259 kW
352 коня
дизел
от 10.2004
F2BE0681A, F2BE3681A
259 kW
352 коня
дизел
от 01.2005
F2BE3681A, F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
от 10.2004
F2BE0681A, F2BE3681A
265 kW
360 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/360
265 kW
360 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/360
280 kW
380 коня
дизел
от 10.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
от 10.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
от 10.2004
F3BE0681G
302 kW
410 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681D, F3HFE611/410
302 kW
410 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681D, F3HFE611/410
324 kW
440 коня
дизел
от 10.2004
F3BE0681C, F3BE3681C
324 kW
440 коня
дизел
от 10.2004
F3BE0681C, F3BE3681C
331 kW
450 коня
дизел
от 01.2013
F3HFE611/450
331 kW
450 коня
дизел
от 01.2013
331 kW
450 коня
дизел
от 01.2013
F3HFE611/450
228 kW
310 коня
дизел
от 06.2005
F2BE0681B
228 kW
310 коня
дизел
от 10.2004
F2BE0681B
228 kW
310 коня
дизел
от 10.2004
F2BE0681B
243 kW
330 коня
дизел
от 07.2007
F2BE3681B
243 kW
330 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/330
259 kW
352 коня
дизел
от 06.2005
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
от 06.2005
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
от 10.2004
F2BE0681A, F2BE3681A
259 kW
352 коня
дизел
от 10.2004
F2BE0681A
265 kW
360 коня
дизел
от 07.2007
F2BE3681A
265 kW
360 коня
дизел
от 03.2006
F2BE3681A
265 kW
360 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/360
280 kW
380 коня
дизел
от 10.2004
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681G
302 kW
410 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681D, F3HFE611/410
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
332 kW
450 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681C, F3HFE611/450
353 kW
480 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681E
368 kW
500 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681B, F3HFE611/500
259 kW
352 коня
дизел
от 06.2005
F2BE0681A
259 kW
352 коня
дизел
от 06.2005
F2BE0681A
265 kW
360 коня
дизел
от 06.2006
F2BE3681A
265 kW
360 коня
дизел
от 07.2007
F2BE3681A
265 kW
360 коня
дизел
от 03.2006
F2BE3681A
265 kW
360 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/360
280 kW
380 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681G
301 kW
410 коня
дизел
от 06.2006
F3B3681D
301 kW
410 коня
дизел
от 06.2006
F3B3681D, F3HFE611/410
302 kW
410 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681D
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
332 kW
450 коня
дизел
от 06.2006
F3B3681C
332 kW
450 коня
дизел
от 06.2006
F3BE3681C, F3HFE611/450
332 kW
450 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681C
368 kW
500 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681B
259 kW
352 коня
дизел
от 01.2005
F2BE0681A
265 kW
360 коня
дизел
от 04.2006
F2BE3681A
280 kW
380 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
от 01.2005
F3BE0681G
301 kW
410 коня
дизел
от 01.2013
F3HFE611/410
301 kW
410 коня
дизел
от 09.2006
F3B3681D
301 kW
410 коня
дизел
от 01.2013
F3HFE611/410
301 kW
410 коня
дизел
от 09.2006
F3B3681D
309 kW
420 коня
дизел
от 01.2005
F3BE0681V
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
331 kW
450 коня
дизел
от 01.2013
F3HFE611/450
331 kW
450 коня
дизел
от 09.2006
F3B3681C
331 kW
450 коня
дизел
от 01.2013
F3HFE611/450
353 kW
480 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681E
368 kW
500 коня
дизел
от 03.2007
F3BE3681B, F3HFE611/500
259 kW
352 коня
дизел
от 06.2005
F2BE0681A
265 kW
360 коня
дизел
от 10.2004
F2BE3681A
265 kW
360 коня
дизел
от 01.2013
F2CFE611/360
280 kW
380 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681G
302 kW
410 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681D, F3HFE611/410
302 kW
410 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681D
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
331 kW
450 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681C, F3HFE611/450
332 kW
450 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681C
368 kW
500 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681B, F3HFE611/500
259 kW
352 коня
дизел
от 02.2005
F2BE0681A
265 kW
360 коня
дизел
от 03.2006
F2BE3681A
280 kW
380 коня
дизел
от 02.2005
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
от 04.2005
F3BE0681G
301 kW
410 коня
дизел
от 06.2006
F3B3681D, F3BE3681D, F3HFE611/410
302 kW
410 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681D
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
от 02.2005
F3BE0681C
332 kW
450 коня
дизел
от 07.2007
F3B3681C
332 kW
450 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681C
332 kW
450 коня
дизел
от 06.2006
F3B3681C, F3HFE611/450
332 kW
450 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681C
353 kW
480 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681E
353 kW
480 коня
дизел
от 02.2005
F3BE0681E
368 kW
500 коня
дизел
от 06.2006
F3BE0681B, F3HFE611/500
368 kW
500 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681B
280 kW
380 коня
дизел
от 04.2005
F3BE0681G
302 kW
410 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681D
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
331 kW
450 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681C, F3HFE611/450
368 kW
500 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681B, F3HFE611/500
280 kW
380 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681G
302 kW
410 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681D, F3HFE611/410
302 kW
410 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681D, F3HFE611/410
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
324 kW
440 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681C
331 kW
450 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681C, F3HFE611/450
331 kW
450 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681C, F3HFE611/450
353 kW
480 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681E
368 kW
500 коня
дизел
от 03.2006
F3BE3681B, F3HFE611/500
280 kW
380 коня
дизел
от 03.2005
F3BE0681G
280 kW
380 коня
дизел
от 09.2005
F3BE0681G
309 kW
420 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681V
397 kW
540 коня
дизел
от 01.2005
F3BE0681A
309 kW
420 коня
дизел
от 04.2005
F3BE0681V
309 kW
420 коня
дизел
от 06.2005
F3BE0681V

Спирачни дискове за Iveco Trakker - ATE, Textar, TRW, Delphi, Brembo, Zimmermann, Ferodo - онлайн магазин

Ако не намирате определена част за вашият автомобил или категорията е все още празна, моля да ни извините. Обадете се по телефона, пишете на нашият онлайн чат или попълнете нашата форма за обратна връзка за конкретно запитване за каквато и да е част.
Полетата с (*) са задължителни.